Geen enkel traject is hetzelfde: we gaan uit van de leer- en veranderstijlen van individuen
en teams die voorhanden zijn. 

Geen enkel traject is hetzelfde: we gaan uit van de leer- en veranderstijlen van individuen
en teams die voorhanden zijn.